• Rotating Circular Polarizer Filter
  • Standard Filter Tray Size

NISI CPL Filter

₩20,000Price
    • NISI CPL Filter
    • Filter Pouch
    • 부가세 10% 별도
    • 1일 대여  오전 6시~익일 오전 6시까지 (24시간 기준)